fbpx

Privatlivspolitik – vi overholder reglerne

Dataansvar

Omnisec ApS behandler de personoplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder negativt. Vi behandler dine oplysninger med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv – og er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for identitetstyveri, eller anden negativ påvirkning.

Hvorfra stammer oplysningerne?

Omnisec ApS er dataansvarlig for de af dine personoplysninger, vi indsamler og behandler, når du henvender dig eller bruger vores tjenester. Indsamling sker fx via din henvendelse til vores hovedpostkasse, alm. tilgang af indhold, hvis du er tilmeldt vores nyhedsmail, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller øvrigt brug af vores services.

Omnisec ApS er ligeledes ansvarlige for dine personoplysninger, hvis vi modtager disse fra kunder eller samarbejdspartnere.

Hvad bruges oplysningerne til?

Omnisec ApS behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne besvare din henvendelse eller fremsendelse af nyhedsmails. Herudover anvender vi anonymiserede oplysninger til at optimere vores services og indhold.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af oplysninger om dig. Vi undersøger også, om nogle af de personoplysninger, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

I Omnisec ApS informationssikkerhedsarbejde efterlever vi kravende i ISO27001. Vi sikrer samtidig passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at personoplysninger kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser og for at overholde gældende lovgivning.

Videregiver vi dine oplysninger?

Omnisec ApS videregiver ikke dine oplysninger til andre, men overfører kun personoplysninger til databehandlere i det omfang, det er relevant for driften af vores ydelser. Databehandlere behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Hvilke rettigheder har du?

Du har nogle forskellige rettigheder, fordi vi behandler dine oplysninger i vores it-system, og fordi vores sagsbehandling i meget vidt omfang foregår elektronisk.

Du har ret til at få at vide:

At vi har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores it-   system.

Hvilke oplysninger vi har om dig – og se disse oplysninger.

Hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig).

Du har også ret til at bede om at få berigtiget oplysninger der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller begrænset dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Såfremt Omnisec ApS ikke har lovhjemmel til at behandle dine personoplysninger, indhenter vi et samtykke til behandlingen.

I de tilfælde hvor behandlingen af dine oplysninger alene beror på dit samtykke, kan du vælge at trække dette samtykke tilbage.

Er der tale om et abonnement på vores nyheder, kan du til hver en tid afmelde dette her.

Klageadgang

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Omnisec ApS behandler dine oplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Du kan læse mere om, hvordan du klager til datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, eller ønsker at gøre brug af dine databeskyttelsesretlige rettigheder, er du velkommen til at kontakte:

Omnisec ApS
Herstedvang 8
2620 Albertslund
E-mail: [email protected]

Opdateret 11. August 2020

Har du spørgsmål?

Skriv til os gennem formularen og du vil blive ringet op af en af vores medarbejdere.

Åbningstider

M-F: 09:00-16:00
L-S: Lukket

Ring til os

+45 73 70 81 18

© 2022  Omnisec ApS, CVR 40657908

Privatlivspolitik